Sonnet 075 (So are you to my thoughts as food to life)

So are you to my thoughts as food to life,
Or as sweet-season’d showers are to the ground;
And for the peace of you I hold such strife
As ‘twixt a miser and his wealth is found;

Now proud as an enjoyer and anon
Doubting the filching age will steal his treasure,
Now counting best to be with you alone,
Then better’d that the world may see my pleasure;

Sometime all full with feasting on your sight
And by and by clean starved for a look;
Possessing or pursuing no delight,
Save what is had or must from you be took.

Thus do I pine and surfeit day by day,
Or gluttoning on all, or all away.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Bá Tân

Mỗi lần thấy em, lòng anh mát lại
Như mưa mùa hè tưới mát cho hoa
Còn yêu em, anh đang còn khổ mãi,
Như anh keo bên kho báu trong nhà.

Như anh chàng ngất ngây vì giàu có,
Khi vểnh tai nằm lo trộm qua đêm,
Khi lấm lét ngồi đếm tiền một chỗ,
Khi muốn khoe cho tất cả ghen thèm.

Anh cũng thế, nhiều khi nhìn thuê thoả,
Nhưng nhiều lần khao khát một lần trông
Anh chỉ có mình em là tất cả-
Buồn và vui, anh mang hết trong lòng

Và cứ thế, ngày tiếp ngày thay đổi,
Khi thì giàu, khi thì anh nghèo đói.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Cẩm Thịnh

Anh quí em như nhà nghèo thương bát gạo
Như đất cày mùa hạ khát cơn mưa
Như người keo kiệt giữ kho châu báu
Giữa hồn anh bao xáo động mừng lo.

Vừa vui mừng có được kho châu báu
Lại vừa lo người khác cướp mất thôi.
Vừa chỉ muốn mang em đưa đi giấu
Lại vừa mong đem khoe với mọi người.

Giờ lòng anh ngập tràn bao sung sướng
Anh khát khao chờ đợi ánh mắt nhìn
Cuộc đời này bao sướng vui được hưởng
Là những gì anh nhận được từ em.

Ngày lại ngày khi mạnh rồi khi yếu
Tưởng đủ đầy lại hóa ra túng thiếu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngọc Châu

Em là nhựa sống đời anh
Là mưa tưới mát đất lành ngóng trông
Em bình yên, anh rối lòng
Như tên keo kiệt long đong giữ tiền

Vênh vang có được nàng Tiên
Nhưng lo mất trộm khổ phiền ngày đêm
Một mình lấm lét kiểm xem
Lại ưng khoe báu vật em với đời.

No vui khi ngắm nụ cười
Nhiều ngày đói khát rạc người tìm quanh
Bám em như bóng với hình
Buồn vui tất cả chỉ mình anh mang
Hè qua cho đến thu sang
Khi thừa thãi, lúc thiếu nàng, đói meo!


Nguồn: Thơ tình của các đại thi hào (William Shakespeare, Rabindranath Tagore, Pablo Neruda), Ngọc Châu dịch, NXB Thế giới, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời