Chống lại tình yêu sẽ phai tàn
Bàn tay rách nát với thời gian,
Từng giờ hút máu tràn lên trán
Để lại đường nhăn, giữa tuổi xuân
Tuổi tác đi vào đêm khắc nghiệt,
Thành quân vương giữa đám giai nhân
Họ biến mất, xa rời tầm mắt,
Cướp đi rồi báu vật thanh xuân:
Qua thời gian, để giờ thu xếp lai
Bẻ con dao tàn nhẫn của tuổi trần,