Ôi! Người trông đẹp biết bao
Đem cho trang điểm ngọt ngào như không.
Ví như, một đoá hoa hồng
Đem cho đời sống, hương trong ngọt ngào.
Hoa mang màu sắc đậm sâu
Hương hoa hồng ngát nao nao lòng người,
Bên gai, hoa động lả lơi
Khi hè sang gọi, nụ chồi vươn ra:
Hoa trung trinh dáng thật thà,
Mặc tình, cứ để cho hoa úa tàn;
Hương hồng. Ngào ngạt không tan;
Dẫu hoa có chết vẫn mang hương nồng:
Và em, trẻ đẹp say lòng,
Khi tàn nhan sắc, vẫn còn thơ anh.