Sonnet 046 (Mine eye and heart are at a mortal war)

Mine eye and heart are at a mortal war
How to divide the conquest of thy sight;
Mine eye my heart thy picture's sight would bar,
My heart mine eye the freedom of that right.

My heart doth plead that thou in him dost lie--
A closet never pierced with crystal eyes--
But the defendant doth that plea deny
And says in him thy fair appearance lies.

To 'cide this title is impanneled
A quest of thoughts, all tenants to the heart,
And by their verdict is determined
The clear eye's moiety and the dear heart's part:

As thus; mine eye's due is thy outward part,
And my heart's right thy inward love of heart.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Bá Tân

Tim, mắt anh luôn cãi nhau gay gắt:
Làm cách nào mong có thể chia em?
Mắt nhất định đòi trao em cho mắt,
Tim nói rằng nên để đấy cho tim.

Tim quả quyết là em tim giữ
Sâu trong lòng mà mắt chẳng hề hay.
Nhưng đôi mắt không ngớt lời chống cự
Bảo hình em mắt chụp giữ bao ngày.

Ðể chấm dứt mối bất hoà, Lý trí
Ðem hai bên đương sự đặt lên cân
Và kết luận sau hồi lâu suy nghĩ-
Phải chia sao cho ai cũng có phần:

Những gì thuộc về phần ngoài- cho mắt;
Còn phần trong- cho trái tim chân thật.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
23.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Cẩm Thịnh

Mắt và tim từ lâu vẫn tranh giành
Chẳng ai chịu nhường em cho ai cả
Mắt muốn giữ hình em cho riêng mình
Còn trái tim muốn giấu em trong đó.

Trái tim anh thề thốt rằng em chỉ
Sống trong tim nơi mắt chẳng xuyên qua
Còn đôi mắt lại cho rằng nhảm nhí
Hình bóng em chỉ đôi mắt nhận ra.

Để tránh xa cảnh huynh đệ tương tàn
Lý trí anh đã họp bàn phân xử
Rằng từ nay đôi mắt và trái tim
Đều được hưởng phần mình, ai cũng có:

Hình bóng em được dành cho mắt nhìn
Còn trái tim yêu dành để cho tim.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngọc Châu

Em ơi mắt với tim anh
Đấu tranh dữ dội để giành giữ em
Mắt tuyên bố nắm độc quyền
Tim không chịu, muốn vẹn nguyên phần mình.
Một bên nói, thật phân minh
em trong ngăn khoá của mình từ lâu.
Bên kia cương quyết lắc đầu,
nói rằng mắt mới biết đâu là tình.
Quan toà biết việc của mình,
chuyện không giải quyết sẽ sinh bất hoà.
Phán quyết đã được đưa ra
Để hai bên hết kêu ca, tranh giành:
Sắc đẹp em, của mắt anh
Còn tim em thuộc tim anh giữ gìn.


Nguồn: Thơ tình của các thi hào, NXB Thế giới, 2017
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Sonnet 046

Mắt tôi và tim tôi đang tranh giành
Cách chia quyền chiếm em về từng đứa
Mắt che tim giành em cho riêng nó
Tim kiện rằng đâu mắt mới tự do;

Tim lấy cớ tình yêu nằm trong đó
Buồng kín chẳng bao giờ mắt xuyên qua
Nhưng bị cáo mắt hoàn toàn phủ nhận
Rằng vẻ đẹp em chỉ mắt nhận ra.

Xử kiện, lý trí tôi là thẩm phán
Được lập ra để xem xét tra tìm
Rồi quyết định đưa ra lời tuyên án
Phần là của mắt, phần của trái tim:

Bề ngoài em, mắt tôi hưởng đủ nhiều
Tim được nội tâm em, với tình yêu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời