Mắt anh đã luyện thành như hoạ sĩ,
Vẻ đẹp của em trong bảng tim anh;
Cơ thể anh là khung để dựng thành,
Thuật phối cảnh của nghệ nhân tuyệt nhất.
Qua tay hoạ sĩ, em thấy chàng tuyệt kỹ,
Biết hình ảnh thật của em nằm đâu,
Cái nào cửa hồn anh treo tự nào,
Là cửa sổ mắt em về lấp lánh.
Giờ thì hãy đưa mắt về chiêm ngưỡng:
Đôi mắt anh vẽ hình dáng, em trao
Lồng ngực anh, nơi ánh nắng xuyên vào
Trộm nhìn hạnh phúc, mà em ở đó;
Đôi mắt tinh ranh làm nên nghệ thuật,
Vẽ những gì chiêm ngưỡng, ngoài trái tim.