The red wheelbarrow

so much depends
upon

a red wheel
barrow

glazed with rain
water

beside the white
chickens.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

nhiều thứ phụ thuộc
vào

xe cút kít
màu đỏ

lấp lánh nước
mưa

cạnh những con gà
màu trắng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Linh

nhiều lắm lệ thuộc
vào

một xe cút
kít đỏ

phủ láng nước
mưa

cạnh những con
gà trắng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Nhiên Hạo

quá nhiều thứ
phụ thuộc

vào chiếc xe ba gác
màu đỏ

che phủ bới
nước mưa

bên cạnh đàn gà
màu trắng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời