Đóa thủy tiên, xanh xanh,
giống như hoa kim phụng
trên cành nhánh --
nhưng xanh và thô phác–
tôi tới, em yêu
để hát cho em nghe.
Chúng ta đã sống với nhau rất lâu
một đời tràn trề
phải không em
những hoa. Vì thế
tôi hân hoan
khi lần đầu biết
cũng có hoa
nơi địa ngục.
Hôm nay
tôi đầy nỗi nhớ tàn phai về những bông hoa
mà đôi ta cùng yêu
đến cả đóa hoa vô sắc
tội nghiệp này --

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)