Chưa có đánh giá nào
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi estrange vào 02/06/2008 16:59

The act

There were the roses, in the rain.
Don't cut them, I pleaded.
They won't last, she said.
But they're so beautiful
where they are.
Agh, we were all beautiful once, she said,
and cut them and gave them to me
in my hand.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Có những bông hồng, trong mưa
Đừng cắt chúng, tôi cầu xin
Chúng sẽ không sống lâu, nàng nói.
Nhưng chúng thật đẹp
ở nơi chúng ở.
Chúng ta cũng từng đẹp, nàng nói,
Và cắt chúng, rồi trao chúng cho tôi
Trong tay tôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Linh

Có những hoa hồng, dưới mưa.
Đừng cắt chúng, tôi nài xin.
         Chúng sẽ không tồn, cô ấy bảo
Nhưng chúng quá đẹp
         ngay như vậy.
Ừa, thì tất cả đều có một lần đẹp, cô ấy
         bảo,
và cắt chúng và đưa cho tôi
         vào tay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời