Đừng bao giờ trao trọn trái tim
Đàn bà nhiệt cuồng thấy tình yêu đã chắc
Còn gì đáng lưu ý, có ngờ đâu
Sau mỗi nụ hôn, tình thêm phai lạt
Tất cả những gì đẹp đẽ đến muôn màu
Chỉ là niềm vui ngắn, mơ hồ, hoan lạc.

Đừng bao giờ trao trọn trái tim ta
Dù cho vạn lời đường mật thốt ra
Họ chỉ đem trái tim ra đùa cợt
Ai có thể chơi trò đó hay được
Nếu câm điếc, nếu mù quáng vì tình ?
Kẻ viết mấy dòng này biết cái giá phải trả
Vì đã trao trọn trái tim và đã mất tất cả.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)