Mẹ quặn đau rên rỉ
Cha ứa lệ hai hàng
Thế gian đầy bất trắc
Tôi nhập cuộc ngỡ ngàng
Miệng gào như ống bệ
Thân trần truồng hở hang
Mặt trông như quỷ sứ
Núp dưới đám mây ngàn

Ngọ nguậy trong tay cha
Giằng co đám tã lót
Tù túng và rã rời
Tôi chỉ mong có được
Bầu vú, mẹ yêu ơi!
Để hết cơn hờn dỗi.