Chưa có đánh giá nào
Nước: Đức
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Hans Paasche (1 bài)
- Paul Zech (1 bài)
- Ernst Stadler (7 bài)
- Joachim Ringelnatz (1 bài)
- Hermann Hesse (28 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Diễm Châu (2 bài)
Tạo ngày 08/07/2007 19:03 bởi Vanachi
Wilhelm Klemm (1881-1968) sinh tại Leipzig năm 1881. Học thuốc ở München, Erlangen, Leipzig, Kiel. Là bác sĩ quân y trong cuộc chiến tranh 1914-18. Kế đó hoạt động trong ngành xuất bản. Ông bị loại ra khỏi Viện văn học của Hitler năm 1937. Mất năm 1968.