Chầm chậm những tảng đá bắt đầu lay động và lên tiếng.
Cỏ sững lại thành một màu kim khí xanh. Những rừng cây,
Những nơi ẩn núp thấp, rậm rạp, nuốt trửng những đoàn quân xa.
Trời, niềm bí ẩn trắng như vôi, đe dọa nổ tung.
Hai giờ vĩ đại trải ra thành những phút.
Chân trời trống rỗng phình lên.

Trái tim tôi cũng lớn bằng nước Đức và nước Pháp hợp lại,
Bị hết mọi phi đạn của thế giới xuyên qua.
Dàn súng lớn cất tiếng gầm
Sáu chục lần trên vùng đất. Những trái lựu đạn rúc lên.
Im lặng. Ở xa xa sôi sục hỏa lực của bộ binh,
Trọn những ngày, trọn những tuần lễ.


Nguồn: http://www.tienve.org/hom...rtwork&artworkId=3355
Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé