Chưa có đánh giá nào
Nước: Đức
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Thomas Passmann-Engel (1 bài)
- Klaus Meine (9 bài)
- Dieter Bohlen (7 bài)
- Tony Hendrik (1 bài)
- Peter Risavy (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Quang Chiến (1 bài)
Tạo ngày 20/07/2014 17:48 bởi Vanachi
Wilhelm Bartsch, nhà văn Đức, sinh ngày 2-8-1950 tại Eberswalde, Mark Brandenburg. Ông bắt đầu sáng tác văn học từ năm 1981 và tập trung sáng tác nhiều từ những năm cuối thập kỷ 80. Năm 1995 ông tham gia Festival thơ Quốc tế tại Struga, Mazedonien.

Tác phẩm:
- Poetry album 208 (1985)
- Exercises in the yoke (1986)
- Gohei and the Daemon Tsunami (1989)
- Erdmute Warzenau (1989)
- Rachab oder Am tiefsten Ort unter dem Mond (1992)
- Towards Ginnungagap (1994)
- Gen Ginnungagap, Gedichte (1994)
- Zwischen Staatsmacht und Selbstverwirklichung (1998)
- Hero noise (1998)
- Ganz am Rande (2000)
- Grace places ice age shipyard (2003)
- Giật mình thời gian (Time Jump)
- Dạ khúc
- Varying reasons (2004)
- Torture chamber (2005)