Người phụ nữ với bó huệ chuông đến chậm
Các chấn song đã đóng lúc hoàng hôn
Không ai biết rằng nàng nghĩ đã tôn vinh
Một trong những vị thần của hương vi ngon nhất
Hay vị thần làng trong miệng vị đất?
Họ nằm rải rác ở đây
những người rải ngôn từ
Mọi ánh sáng đều được vay mượn
Các hành tinh trên quỹ đạo vĩnh cửu nhật tâm
Chiếc gương đương nhiệm là Jupiter
Chỉ chốc lát, ta sẽ thấy nó bên trái tháp chuông nhà thờ
Nàng nghĩ đó là một ngôi sao
Con dơi và người phụ nữ với bó huệ chuông
đều khóc khi gặp nhau dưới hàng cây đoạn
Dù là họ hàng
Nàng không muốn tin điều đó


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)