Buổi sáng tuyệt diệu, buổi sáng của muôn loài
Khi tạo hoá điên cuồng ném mọi thứ xung quanh
sỏi, luật trọng lực và prô-tê-in
sao chổi, tên lửa và dải Ngân hà
với những gã ma cô và đám gái đứng đường
Các loài chim biển, cá trong mây
và ở đây, trong cái chuồng và dưới cây sung thần thánh
của những bé trai và sách vở toà thánh
những người chăn cừu đã nhìn thấy ngôi sao
và những người chăn cừu không thấy gì
cho đến khi tạo hoá như một lực sĩ ném búa mệt mỏi
gục xuống đám cỏ trời
và đến cả cử toạ của khán đài đứng cũng gục xuống mà ngủ
Buổi sáng tuyệt diệu, buổi sáng của muôn loài


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)