Ôi em đừng mang đi
Ánh mặt trời chói lọi
Hai mắt em sáng ngời
Đừng đi hãy chờ đợi
Kẻo cảnh vật nơi đây
Em đi tràn bóng tối

Cành cây không lả lướt
Én trắng không đậu rồi
Nông dân không gặt hái
Em đừng mang đi vội
Ánh mặt trời mắt soi


Nguồn: Tạp chí Văn học nước ngoài (số 8-2010), Hội nhà văn Việt Nam, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)