Bên dòng Duna có một cây khẳng khiu
Con chim con đậu chơi trên đó
Con chim con đậu chơi trên đó
Đậu xuống cành mặt nước là là

Cùng chim con thành hai chúng ta
Cành cây khẳng khiu thế mà chịu được
Chúng ta ngồi lên cành là là mặt nước
Hát vang lừng cho thế giới nghe


Nguồn: Tạp chí Văn học nước ngoài (số 8-2010), Hội nhà văn Việt Nam, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)