Biết không anh
Nói thế nào
Nằm đây em thấy cồn cào thiếu anh
Anh không hiểu được, đâu anh
Cô đơn quá
Chẳng gì lên thật thà
Chỉ mơ về anh thiết tha
Nghĩ sao anh lại rời xa
cho đành
Dẫu anh không phải tình nhân
Dù anh không phải bạn thân
em dành
Để em ở lại bên anh
Ôm anh xin chỉ một lần nữa thôi

Gian nan quá
Tin tưởng rồi
Em không có được cuộc đời bên anh
Khát khao để chạm vào anh
Nhưng ngoài tầm với
Trái tim em mù
Trong em lạnh lẽo âm u
Chỉ là bóng của ai như em từng

Dẫu anh chẳng phải tình nhân
Dù anh không phải bạn thân
em dành
Để em ở lại bên anh
Ôm anh xin chỉ một lần nữa thôi

Anh là duy nhất trong đời
Mà em cho phép gọi mời vào tim
Em còn đang giữ trong tim
Cớ sao nay bỗng lại chìm khuất xa
Em sai lầm ở đâu ra

Dù rằng anh chẳng phải là tình nhân
Dẫu anh không phải bạn thân
Để em đem hết ân cần trao anh
Cho em được ở bên anh
Ôm anh xin chỉ một lần nữa thôi


30.4.23