1.
Ra khỏi áp lực cuồn cuộn của đại dương để thành một giọt nhẹ nhàng cho tôi,
Lời thì thầm, tôi yêu em, chẳng bao lâu tôi chết,
Tôi đã hành trình qua một chặng đường dài, chỉ để chiêm ngưỡng em, để được chạm vào em,
Vì vậy, tôi không thể chết, cho đến khi một lần tôi được ngắm em,
Bởi tôi sợ rằng sau đó tôi có thể mất em.


2.
(Giờ, chúng ta đã gặp, chúng ta đã nhìn, chúng ta an toàn vô sự,
Trở lại trong yên bình với đại dương, tình yêu của tôi,
Tôi cũng là một phần của đại dương, tình yêu của tôi, chúng ta không thể có quá nhiều tách biệt,
Thấy được vòng tròn vĩ đại, kết nối tất cả, trông hoàn hảo biết dường nào!
Nhưng đối với tôi, với em, biển không thể nào cưỡng nổi để tách biệt chúng ta,
Như trong một giờ mang đến cho chúng ta nhiều thứ khác nhau, tuy nhiên sẽ không thể mang nhiều thứ khác nhau cho chúng ta mãi mãi,
Không thể nóng vội – một không gian nhỏ - em biết, tôi chào mừng cả không khí, đại dương và đất,
Cho mỗi ngày lúc mặt trời lặn, vì mục đích của em yêu dấu, tình yêu của tôi.)