Linh hồn hỡi!
Giờ đã đến để bay vào nơi vô ngôn vô ngữ,

Xa sách kinh, xa nghệ thuật,
Xóa tháng ngày, bài học đã thuộc rồi,

Hãy mạnh dạn tiến lên, yên lặng, trầm tư,
Tìm ý nghĩa những chủ đề yêu mến nhất,

Đêm, Ngủ yên, cái Chết và Những Vì Sao.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)