Ôi, tôi sẽ cất tiếng hát thế nào đây cho cái chết của người tôi yêu mến
Và tôi sẽ điểm trang bài hát của tôi như thế nào đây để gửi đến linh hồn rộng lớn ngọt ngào nay đã ra đi?
Và hương thơm của tôi sẽ ra sao để gửi về ngôi mộ của người tôi yêu mến?
Những gió biển thổi từ Đông rồi thổi từ Tây
Thổi từ biển Đông và thổi từ biển Tây cho đến lúc gặp nhau trên đồng cỏ này đây
Những ngọn gió ấy, và với những ngọn gió ấy, và với hơi thở bài hát của tôi
Tôi xông hương cho ngôi mộ của người tôi yêu mến

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)