Hãy hát nữa đi trong chốn ao đầm
Hỡi người danh ca e thẹn dịu dàng
Ta lắng nghe những tiếng hát của anh
Ta lắng nghe tiếng gọi của anh
Ta lắng nghe, ta đến ngay bây giờ đây, ta rất hiểu anh
Nhưng ta còn nấn ná phút giây, vì ngôi sao rạng rỡ đang còn lưu ta lại
Ngôi sao đồng chí ra đi đang níu chặt lấy ta và giữ ta lại

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)