(Không phải cho Người,không phải cho kẻ nào riêng lẻ
Những chùm hoa và những cành xanh biếc tôi mang đến tất cho tất cả các quan tài
Hỡi cái chết thiêng liêng trong trắng
Ta muốn hát cho ngươi một bài hát tươi trong như buổi sớm mai này
Ở khắp nơi là những bó hoa hồng
Hỡi cái chết ơi,ta phủ lên mình ngươi tất thảy hoa hồng và những chùm huệ sớm
Nhưng hơn hết và hiện nay là những chùm hoa Li-la nở trước tiên
Ta hái rất nhiều, ta hái những cành hoa trong những bụi cây
Ta đến tìm ngươi, hai cánh tay đầy nặng những hoa
Hỡi cái chết ơi
Ta rải hoa lên khắp mình ngươi
Vâng, lên khắp mình ngươi, và lên tất thảy những quan tài của ngươi)

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)