Một con chim e sợ ẩn kín chỗ ao đầm
Đang cất cao tiếng hót
Hỡi con chim cô đơn
Hỡi kẻ tu hành muốn giấu mình ở nơi sâu kín, muốn lánh xa tất thảy mọi nhà
Chỉ riêng mình cất lên tiếng hót
Ôi tiếng ca từ họng chim chảy máu
Ôi tiếng ca của sự sống toát ra từ sự chết ( bởi vì hỡi người anh em yêu mến kia ơi, tôi rất hiểu
Anh sẽ chết ngay thôi, nếu anh không còn được hát ca)

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)