Hỡi ngôi sao sáng toàn năng đã lặn xuống ở phương Tây!
Hỡi bóng đêm - Hỡi đêm đau thương đầy nước mắt!
Hỡi ngôi sao lớn đã mất đi
Hỡi bóng đen đã che mất vì sao!
Ôi những bàn tay hung dữ đã làm tôi bất lực
Ôi mảnh linh hồn vô vọng của tôi!
Ôi đám mây khắc nghiệt cứ vây quanh không bao giờ chịu buông thả hồn tôi!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)