Khi hoa Li-la lần cuối nở trong sân
Khi ngôi sao lớn đã sớm nghiêng xuống phía trời Tây, trong đêm tối
Tôi đau đớn chịu tang này, và sẽ còn chịu mãi
Cho dù mùa xuân sẽ luôn luôn còn trở lại
Mùa xuân luôn luôn còn trở lại
Ngươi đem cho tôi cả ba ngôi bền chặt, không phai
Hoa Li-la nở mãi không tàn
Và ngôi sao lớn phía trời Tây nghiêng xuống
Và nỗi lòng thương nhớ kẻ tôi yêu

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)