Hãy nghe đây! Tôi sẽ thật thà với anh với chị!
Tôi không tặng những giải thưởng nhẵn nhụi khi xưa, mà tặng những giải thưởng mới xù xì
Đây những ngày tất phải đến cùng anh cùng chị
Anh hay chị sẽ không chất đống cái người đời vẫn gọi giàu sang
Anh hay chị sẽ khoát tay vung vãi tất cả những gì kiếm ra hay thành tựu được
Anh hay chị nhắn về một miền đô thị, nhưng tới nơi chưa ấm chỗ đã nghe tiếng gọi không ai cưỡng nổi thôi thúc lên đường
Anh hay chị sẽ bị những người ở lại phía sau cười mỉa mai và buông lời giễu cợt
Những dấu hiệu yêu thương, anh hay chị chỉ được đáp lại bằng những cái hôn từ biệt nồng nàn
Anh hay chị sẽ không được để ai níu chân, dù người ta giơ hai tay cầu khẩn


Nguồn: Lá cỏ (trích), Walt Whitman, NXB Văn học, 1981
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)