Đường ơi, ta bước lên nhìn trước nhìn sau, ta tin chắc ngươi chưa phải tất cả những gì đang có nơi đây
Ta tin chắc nơi đây vẫn còn nhiều thứ ta không nhìn thấy

Đây bài học sâu sắc về tiếp nhận, không kén chọn mà cũng không cự tuyệt

Người da đen đầu xoăn tít, người phạm tội tày trời, người đau ốm, người mù chữ, không một ai bị chối bỏ nơi đây
Mẹ sinh con, sự hối hả tìm thầy thuốc, bước lê nặng trĩu người ăn mày, người say rượu chân đăm đá chân chiêu, đám thợ máy đua nhau cười ngất
Chàng thanh niên vượt ngục, cỗ xe ngựa nhà giàu, người vênh vang tự đắc, cặp tình nhân trốn nhà
Người đi chợ bán hàng lúc tinh mơ, cỗ xe tang, sự di chuyển đồ vào thành phố, đám người rời thành phố ra về
Họ đi qua, tôi cũng đi qua, cái gì cũng đi qua, không một ai có thể bị ai cấm đoán, không một ai tôi không chấp nhận, ao cũng đều thân thiết với tôi


Nguồn: Lá cỏ (trích), Walt Whitman, NXB Văn học, 1981
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)