Wallace Stevens (1879-1955) một trong các nhà thơ Mỹ lớn nhất thế kỷ 20. Ông là một nhà thơ không chuyên, sáng tác thơ trong khi làm luật sư và là nhà quản lý ở một công ty bảo hiểm cho tới khi về hưu với chức phó chủ tịch công ty. Ông xuất bản tập thơ đầu Harmonium khá muộn khi đã 44 tuổi. Tập thơ này rất thành công và khiến ông bắt đầu có tên tuổi như một nhà thơ quan trọng của văn học Mỹ. Ông đã nhận được các giải thưởng lớn nhất của văn học Mỹ, giải Pulitzer năm 1955 và hai giải National Book Award năm 1951 và 1955. Nhà phê bình Harold Bloom coi Stevens là nhà thơ Mỹ xuất sắc và có tính đại diện nhất của thời ông sống.

Stevens là nhà thơ của tư tưởng, với các tác phẩm thường có tính suy tưởng và triết lý. Ông cho rằng thực tại là sản phẩm của sự tưởng tượng về thế giới. Do thực tại thường…