Ngôi nhà yên tĩnh và vũ trụ êm đềm
Người đọc trở thành cuốn sách; và đêm hè

như hữu thể ý thức của cuốn sách
Ngôi nhà yên tĩnh và vũ trụ êm đềm.

Từ ngữ được thốt ra như thể không có cuốn sách nào cả,
Chỉ có người đọc nghiêng mình trên trang giấy,

Muốn dựa vào, muốn được là
học giả mà đối với cuốn sách là đích thực, đối với hắn

đêm hè như một sự hoàn thiện của tư tưởng.
Căn nhà yên tĩnh bởi vì nó phải như thế.

Sự yên tĩnh là một phần của ý nghĩa, một phần của tâm trí:
Sự tiếp cận của sự hoàn hảo trên trang sách.

Và vũ trụ thật êm đềm. Chân lý trong một vũ trụ êm đềm,
trong đó không có một ý nghĩa nào khác, chính nó

là sự êm đềm, chính nó là hè và đêm, chính nó
là người đọc ngả lưng muộn và đọc sách nơi đó