- Tôi không có gì ăn gì uống
Cần làm để sống
công việc cứ đến thường xuyên
như người thợ nề phải vất vả ngày đêm
phải làm việc nhưng đói khát kêu rên

- Anh bạn ơi, hãy cầm lấy cái cuốc
anh làm hết sức hết hơi
chúng có cho anh ăn và uống
giữa những bức tường đóng kín bốn bên
nhà tù - một "lâu đài" đồ sộ
và nơi đây anh sẽ chết không tên

- Tôi không muốn nhìn song sắt nhà tù
tôi sẽ đi ra khỏi thế giới âm u
Trong tay tôi sẵn cầm cây búa thép
tôi tham gia như một thợ rèn
vì không muốn bị giam cầm trong song sắt tối đen

- Anh bạn ơi, cùng chúng tôi chiến đấu
Việc đâu xa - đây sợi dây xiềng
tên đao phủ đang đợi ngày tận số
với dây xiềng chúng buộc chặt các anh
dây xiềng ấy anh mang nhiều năm tháng

- Làm gì đây? và bây giờ tôi biết đi đâu?
Chắc phải đưa răng ra mà cắn đá
Những điều tôi thấy xót xa trong dạ
thất nghiệp, đói khát, nhà tù
anh bạn ơi, đi đâu bây giờ giữa chốn âm u?

Hỡi đồng chí, công việc còn chất đầy
cho búa rìu, cuốc, xẻng
đồng chí hãy can đảm cùng chúng tôi đứng dậy
Ngày mai sẽ đến
Đồng chí phá vỡ song sắt này
và thoát khỏi nơi tù ngục vùi thây


Nguồn: Thơ Brôniepxki, NXB Văn học, 1984
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)