Hai thân cây xém chớp dông
Hai ngọn lửa đêm rừng thông - ta là
Ta - trời đêm hai sao xa
Hai mũi tên, số phận hoà một thôi!

Hai con ngựa, một tay người
Giữ hàm thiếc, thúc cả đôi dặm trường
Hai con mắt một hướng đường
Ước mơ chung, hai cánh vươn tới cùng

Hai bóng - một cặp đau thương
là ta - trên đá hoa cương nấm mồ
ngủ bình yên Mĩ Nhân xưa

Đôi môi ẩn một ước mơ ngàn đời
Nhân Sư - cũng chính ta rồi
Ta - hai nhánh thập tự đời chung thân


Nguồn: Thơ tình nước Nga (70 bài chuyển thể lục bát), Ngọc Châu dịch, NXB Thế giới, 2012
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)