Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Thơ 8 chữ (3)
Đăng ngày 07/01/2022 12:20, số lượt xem: 260

Bạn cùng thăm Trung Quốc xứ tỷ dân
Có một bên giáp danh với Việt Nam
Ta học hỏi những kinh nghiệm sâu sắc
Về Trung Hoa cũng không thể nào quên.

Từ Bắc Kinh, Thượng Hải đến Trùng Khánh
Có Thiên Tân, tôi chờ tới đây thôi
Hắc Long Giang, Cát Lâm, qua Thanh Hải
Cùng Cam Túc, tôi lại vào Liêu Ninh.

Đến Quảng Đông, Quảng Tây hoặc Tứ Xuyên
Hoặc qua đó: Thường Châu tuyết trắng ngà
Với Giang Tô, Giang Tây bồi thêm ấm
Rồi Phúc Kiến, Thiểm Tây thấy hiền hoà.

Tiếp: An Huy, Hà Bắc thêm dịu mát
Rồi Sơn Tây với Sơn Đông Lỗ Năng
Có Hồ Nam, Hồ Bắc, có Vũ Hán
Xuôi về tiếp, với Tây Tạng, Quỳ Châu...

Các địa điểm đều thu hút người thăm
Dân Việt Nam ta tới tham quan nhiều
Vì nước đó đông dân nhất thế giới
Mãi đọng vào trong tim cả hoàn cầu.

Rồi từ đó, tôi nghĩ lại trước mắt
Nước láng giềng đẹp bằng mình làm sao.