I) Của Hà Phỉnh (cùng xóm của cậu Minh Quang và em Gia Bảo)

Bà cũng nhớ rằng dù ra sao
Cu Bin nhà tôi cũng xinh trai
Như ngôi sao của khu xóm
Cớ sao cũng được thắp quanh huyện mình.

II) Của Hà Vũ (Nhà thơ của huyện Mai Châu và TP Hoà Bình)

Nhưng em khiến anh thật đáng thương
Ở mọi hoàn cảnh đa thời giờ
Dù sao anh cũng ngỏ lời
Cùng đèn điện sáng chiếu vào lòng em.

Sau ngày chuẩn bị của chính anh
Để anh lên ngoại cùng giao lưu
Qua đoạn vi-deo trực tuyến
Cho toàn huyện lại mừng rộ ngợi khen.

III) Của cả hai bà cháu (Hà Phỉnh & Hà Vũ)

Bà cháu huyện mình luôn tận tình
Có tới dì Châu như dường nào
Chốn xưa nay đã khác rồi
Lại vượt qua những gian khổ, khó khăn.

Cu Bin càng sợ thế lộ nan
Lên xong sợ Bin không xuống được
Cháu Vũ với lại cậu Quang
Quyết chia sẻ đến em Bin mạnh khoẻ.

(Gửi tặng em Hà Gia Bảo, cùng gia đình Hà Minh Quang)

Đồng tác giả với Hà Thị Phỉnh

Hoà Bình, T7/2021