Con người, sức khoẻ thành đôi
Hai bên gần gũi, chớ rời xa nhau
Cho rau củ quả lên đầu
Vitamin, sẽ ngấm sâu vào người.

Ăn theo năm nhóm, đổi đời
Tháp dinh dưỡng, chẳng có người hay quên
Hai bên đạm, béo đan xen
Chất đường, chất khoáng ở bên trong lòng.

Đời ta gầy, béo cũng không
Nhiều nguyên nhân khác cũng không nản lòng
Nay ta vừa vặn, song song
Thấm vào cơ thể thành vòng tròn xoay.

Bạn là hạnh phúc trong tay
Cùng nhau sống khoẻ, cho ngày tươi vui
Ta xin hiến tặng bùi ngùi
Giúp cho dinh dưỡng không lui bước nào.

Vậy nên khoẻ đẹp biết bao
Người người gầy, béo, thấp, cao không đều
Hãy luôn ghi nhớ một điều
Để luôn cải thiện thật nhiều cái hay.

Tháng 6/2022