- Này, bác tài, cho về xóm Butưr
Chỗ nhà giam, đi nhanh lên với!
- Chậc, anh bạn, chậm hai năm rồi đó
Nhà giam đã phá đi rồi

- Tiếc quá, vậy mà tôi tự sớm
Đã định về ngó chốn quen xưa
Thôi, cũng được, bác tài hãy giúp
Cho tôi thăm lại "Taganka"

- Nhưng cái khu "Taganka" đó
Bị người ta dỡ sạch còn đâu
- Thế ư? Thôi thì ta quay lại
Đi loanh quanh phố xá tiêu sầu

Hay hút thuốc chơi chơi cũng được
Hay bác tài hãy uống rượu cùng tôi!
Uống mừng nước Nga nhà tù không còn nữa
Mừng nước Nga hết còn trại giam người!


Nguồn: Một góc thơ Nga, NXB Văn học, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)