Братские могилы

На братских могилах не ставят крестов,
И вдовы на них не рыдают,
К ним кто-то приносит букеты цветов,
И Вечный огонь зажигают.

Здесь раньше вставала земля на дыбы,
А нынче — гранитные плиты.
Здесь нет ни одной персональной судьбы —
Все судьбы в единую слиты.

А в Вечном огне виден вспыхнувший танк,
Горящие русские хаты,
Горящий Смоленск и горящий рейхстаг,
Горящее сердце солдата.

У братских могил нет заплаканных вдов —
Сюда ходят люди покрепче.
На братских могилах не ставят крестов,
Но разве от этого легче?..


1964

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hồng Thanh Quang

Trên mộ chung không trồng thánh giá
Không một người vợ goá khóc than
Chỉ có hoa khách mang tới viếng
Và Ngọn lửa vĩnh hằng lung linh quanh năm

Trước ở đây đất chồm lên dữ dội
Giờ dưới đá hoa cương, đất ngủ yên rồi
Mọi số phậ đã hoà chung một khối
Không thể tách riêng số phận từng người

Nhưng trong Ngọn lửa vĩnh hằng ta luôn thấy
Cháy những hình nhà gỗ, xe tăng
Những Xmôlăng, Béclin chìm trong khói
Và trái tim người chiến sĩ rực hồng

Cạnh mộ chung goá phụ không vật vã
Khách thăm đây đều cứng cỏi lòng hơn
Trên mộ chung không trồng thánh giá
Nhưng phải đâu nhờ thế đỡ đau buồn?..


Nguồn: Một góc thơ Nga, NXB Văn học, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Lương Thanh

Trên mồ chung không có tiếng khóc than
Trên mồ chung không trồng cây thánh giá
Những bó hoa, ai người mang đến đó
Và luôn cháy lên ngọn lửa vĩnh hằng.

Xưa ở đây đất nhô lên thành đống
Còn bây giờ – những tấm đá hoa cương
Ở nơi này không có số phận riêng
Mà tất cả hoà chung cùng số phận.

Thấy trong lửa này xe tăng cháy sáng
Thành phố Smolensk cháy thành tro
Cháy những ngôi nhà gỗ của nước Nga
Nhà Quốc hội Đức và trái tim người lính.

Bên mồ chung không có tiếng khóc than
Đi đến đây chỉ những người mạnh mẽ
Trên mồ chung không trồng cây thánh giá
Nhưng phải đâu vì thế nhẹ lòng hơn?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của George Tokarev

Brotherly graves

On brotherly graves wooden crosses don’t stand,
No widows weep there, mourning,
On mass graves you see only flowers and
The fire, eternally burning.

The earth here ruffled with stony waves
When mortars were ripping the planet.
There is no personal fate in these graves -
All fates merged in one under granite!

I see in the flame, that forever is lit,
A village, burnt down to coals,
A tank that is flaming and there in it
I see burning soldiers’ souls!

On brotherly graves no widows weep,
And there they put no crosses...
But it doesn’t mean our grief isn’t deep
And we have forgotten the losses!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời