Chúng ta trở về cùng đô thành náo nhiệt
Và những dòng xe cộ - trốn chúng, biết vào đâu!
Chúng ta rời những đỉnh cao đã chinh phục được
Để lại trái tim mình trong núi sâu

Điệp khúc: Vậy hãy bỏ những bàn luận phiếm
          Mọi sự cho mình, tôi đã chứng minh
          Tuyệt hơn núi chỉ thể là những đỉnh
          Núi ta còn chưa lên

Giữa tai hoạ ai muốn rồi đơn độc
Cưỡng tiếng gọi con tim, thực sự có ai đành?
Nhưng chúng ta vẫn rời những đỉnh cao đã chinh phục được
Biết làm sao - đến thần thánh kia rồi cũng phải xuống trần!

Điệp khúc.

Bao ngôn từ, hy vọng, bao ca khúc, chủ đề
Núi đánh thức trong ta và nài ta ở lại
Nhưng chúng ta vẫn hạ sơn - người chỉ trong một năm, người - mãi mãi
Dù sao chúng ta luôn luôn có nghĩa vụ trở về

Điệp khúc: Vậy hãy bỏ những bàn luận phiếm
          Mọi sự cho mình, tôi đã chứng minh
          Tuyệt hơn núi chỉ thể là những đỉnh
          Núi ta còn chưa lên


Nguồn: Một góc thơ Nga, NXB Văn học, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)