Dọc đường hành quân, bao chiến sĩ bỏ mình
Ai tính toán, có ai ghi vào sổ
Thông tấn xã trên báo đài công bố
Chỉ nói về địch thiệt hại bao nhiêu

Đừng nghĩ rằng ta không thiệt ít nhiều
Đâu đơn giản trên tuyến đầu dễ thấy
Như con thú bị bắn rồi nằm đấy
Những chiếc xe tăng cháy trụi, biến hình

Petrov Valia cậu ở đâu? Câu hỏi ngu ngốc thế
- Lấy thân mình, nổ chặn xe tăng
Trên thông báo, ta diệt bao quân giặc
Chúng tôi thì lên chiến tuyến giáp ranh!


Nguồn: Đợi anh về (tuyển thơ chiến tranh Vệ quốc 1941-1945), NXB Thông tin và truyền thông, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)