Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Nga
4 bài trả lời: 3 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi Tung Cuong vào 29/03/2020 09:21

Прощание с горами

В суету городов и в потоки машин
Возвращаемся мы - просто некуда деться! -
И спускаемся вниз с покоренных вершин,
Оставляя в горах свое сердце.

Так оставьте ненужные споры -
Я себе уже все доказал:
Лучше гор могут быть только горы,
На которых еще не бывал.

Кто захочет в беде оставаться один,
Кто захочет уйти, зову сердца не внемлuя?!
Но спускаемся мы с покоренных вершин, -
Что же делать - и боги спускались на землю.

Так оставьте ненужные споры -
Я себе уже все доказал:
Лучше гор могут быть только горы,
На которых еще не бывал.

Сколько слов и надежд, сколько песен и тем
Горы будят у нас - и зовут нас остаться! -
Но спускаемся мы - кто на год, кто совсем, -
Потому что всегда мы должны возвращаться.

Так оставьте ненужные споры -
Я себе уже все доказал:
Лучше гор могут быть только горы,
На которых никто не бывал!


1966

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Oleg Vagarov

Saying good-bye to the mountains

To the bustle of streets, flow of cars, traffic blocks
To city life we return, we come back, as it happens.
We descend from the conquered high mountaintops
And we leave our hearts,
and we leave our hearts in the mountains.

There is no use to argue about it,
I have known for a very long time:
There is one thing that’s better than mountains,
And it’s mountains that we haven’t climbed.

Who would want to be left in the lurch, with no hopes?
Who would want to give in, his heart disobeyin’?
We descend from the conquered high mountaintops...
Nothing doing: gods, too, used to come down from heaven.

There is no use to argue about it,
I have known for a very long time:
There is one thing that’s better than mountains,
And it’s mountains that we haven’t climbed.

Many beautiful songs, many hopes, words of love
Are inspired by mountains, they eternally call us.
Yet we have to descend, for a year or for life
For we have to return from the mountains... always.

There is no use to argue about it,
I have known for a very long time:
There is one thing that’s better than mountains
And it’s mountains that we haven’t climbed.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lyudmila Purgina

Farewell to mountains

To the street’s vanity, to the rivers of transport
We return - there’s no way other! -
And descending from high, anew conquered tops,
We leave our heart in the mountains!

Let then leave out the needless discussion -
I have proved that life truth and a lot:
Better mountain is such a mountain,
Where you never had conquered a top.

Who would like to be one in the grief state,
Who would like going away without heart?
But we down from steeps of the cold high mountains,
For the gods also downed from sky.

Let then leave out the needless discussion -
I have proved that life truth and a lot:
Better mountain is such a mountain,
Where you never had conquered a top.

How much hopes and words, songs and themes, soever,
Born by mountains, call us to stay there! -
But we’re going down - for a year, forever,
Because we must go down, must return anyway!

Let then leave out the needless discussion -
I have proved that life truth and a lot:
Better mountain is such a mountain,
Where you never had conquered a top.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Về thành phố quay cuồng, dòng xe tắc,
Ta về nhà, vì đơn giản, biết đi đâu!
Từ ngọn núi vừa leo, ta trở lại,
Rời núi non, nơi gửi trái tim ta.

Thôi dẹp hết mọi cãi tranh vô bổ
Ta nghiệm ra - đã hiểu rõ một điều:
Núi đẹp hơn có thể là ngọn núi
Nơi ta chưa đặt chân tới trong đời.

Ai muốn chịu một mình khi hoạn nạn?
Ai muốn đi, cưỡng tiếng gọi trái tim mình?
Còn ta vẫn trở về từ núi cao vừa vượt
Biết làm sao, ngay thánh thần còn xuống núi về trần.

Thôi dẹp hết mọi cãi tranh vô bổ
Ta nghiệm ra - đã hiểu rõ một điều:
Núi đẹp hơn có thể là ngọn núi
Nơi ta chưa đặt chân tới trong đời.

Bao câu chữ, chờ mong, bao bài ca, ý tưởng
Được gợi ra trên núi, gọi ta ở lại cùng,
Nhưng ta vẫn tìm về: kẻ một năm, người về hẳn,
Bởi trong ta thôi thúc: dẫu sao cũng phải về.

Thôi dẹp hết mọi cãi tranh vô bổ
Ta nghiệm ra - đã hiểu rõ một điều:
Núi đẹp hơn có thể là ngọn núi
Nơi ta chưa đặt chân tới trong đời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Cám ơn

Cám ơn các bạn ban quản lý đã sửa giúp lỗi sai tên người dịch, và chỉnh lại bản dịch của tôi được chuẩn hơn!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời