Bám cao điểm như thể là của chúng
Moochie xối xả đạn lửa gào
Chúng tôi cả đoàn leo lên đỉnh
Chen chúc như vào hàng quán ga tàu
Vang lên tiếng “Ura” tắc nghẹn

Như chúng tôi nuốt phải đạn đồng
Bảy lần đã tiến vào cao điểm
Và bảy lần bỏ lại cũng như không

Tiếp tục tấn công, dẫu có người cũng ngán
Đất khét như cháo quá lửa khê sình
Lần thứ tám chúng tôi chiếm được
Quyết giữ như máu thịt của chính mình

Cũng có thể đi vòng qua cao điểm
Ý chúng tôi không thể chuyển lay
Có thể lắm mọi con đường số phận
Đều giao nhau ở điểm cao này


Nguồn: Đợi anh về (tuyển thơ chiến tranh Vệ quốc 1941-1945), NXB Thông tin và truyền thông, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)