Vâng, tình yêu! Chẳng lẽ từ vạn kiếp
Còn ít lời đã tụng ca ư?
Bao vĩ nhân từng viết thành thơ
Khi say đắm: “Mạnh như cái chết!”

Đủ, đúng quá. Tôi chỉ xin mạn phép
Thêm điều tôi luôn ấp ủ trong lòng:
“Nếu tình yêu không giúp cho tôi sống
Không khiến tôi rắn rỏi, vững vàng thêm

Nếu tình yêu dập mặt trời tắt lịm
Bắt tôi chìm trong bóng tối đêm sâu
Khi ấy dù có đau đớn đến đâu
Tôi cũng bóp nó đi. Và không viết về nó nữa!”


Nguồn: Một góc thơ Nga, Hồng Thanh Quang chọn dịch, NXB Văn học, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)