Xin cảm ơn âm nhạc
vì không bỏ tôi đi
không bao giờ giấu mặt
và chẳng sợ điều chi

vì không như trò chơi
mà thực lòng chân thật
phép diệu kỳ duy nhất
mặc ai dửng dưng cười

Xin cảm ơn còn vì
tài cũng không thể giả
vì làm gì với người
chẳng một ai biết cả


Nguồn: Một góc thơ Nga, Hồng Thanh Quang dịch, NXB Văn học, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)