Tôi rất muốn để những dòng này
Quên mất chúng chỉ là từ ngữ
Mà hoá thành bầu trời, mái nhà, ngọn gió
Hàng cây trên đại lộ đầm sương

Và để từ trang sách mở toang
Như từ khung cửa ngỏ
Ánh sáng toả lan, líu lo chim hót
Hơi thở cuộc đời nồng sâu phả ra


Nguồn: Một góc thơ Nga, Hồng Thanh Quang dịch, NXB Văn học, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)