Đơn giản là buổi chiều như vậy
Bình yên vắng gió những đàn mây

Và trái đất yên lành quá đỗi
Và cánh đồng lặng lẽ nằm phơi

Và tần bì rung rinh thật khẽ
Tán lá, như chỉ để mình nghe

Và trong phút cùng anh từ giã
Em thầm thì: "Anh hỡi, buồn chi

Đơn giản là buổi chiều như vậy
Ta tình cờ một lối cùng qua

Đơn giản là buổi chiều như vậy
Ai cất lời bên sông đồng xa

Im ắng lắm. Cây dã anh hoa nở
Sắc cầu vồng quyến luyến phôi pha"


Nguồn: Một góc thơ Nga, NXB Văn học, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)