— Tại sao mùa hè ít thế,
Chẳng đủ cho bọn trẻ con?
— Mùa hè thật giống cái kem,
Tan nhanh quá chia không kịp!