Vinh quang thay người anh hùng sao đỏ!
Vì quang vinh Công xã
anh đem dòng máu đỏ rửa đất quê hương
anh bước qua những thành quách vùng Krưm
anh băng mình vượt núi đồi trùng điệp
Chúng có chiến xa trườn hầm hào chi chít
nòng đại bác thò cổ ra ngoài
các anh vượt eo đất giẫm lên thây người
lấy thân mình lấp hầm lấp hố
Chúng
đào hết hầm này hố nọ
trút trận mưa chì, chúng bắn rát bắn bừa
các anh
giành lại Pêrêcốp, chúng thua
các anh hầu như chỉ hai bàn tay trắng
Chẳng những anh giành lại Krưm, chiến thắng
đánh tơi bời tan rã bạch quân
một đòn của anh lợi hại hai lần
anh giành lại
quyền lao động tự do vĩ đại
Và nếu như
sau những ngày đen tối
cuộc sống vẫn tự do dưới ánh mặt trời
chúng tôi biết
nhờ các anh quả cảm
tấn công Pêrêcốp, giành lại cuộc đời
Dòng phún thạch sao đỏ
chúng tôi xin góp lời to nhỏ
xin kính dâng niềm biết ơn chung
Đời đời nhớ ơn các đồng chí
Vinh quang, quang vinh, vô cùng quang vinh!


Nguồn: Tuyển tập thơ Maiakốpxki, NXB Văn học, 1979
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)