Gió hùa theo
              cuộc sống bay
                                vun vút
Tôi ở
                ngôi nhà Xtakhêep
giờ đổi là
                Vê-et-en-en-kha
Tiếng súng chạm lích kích đầu nhà
ta đến bắt
            bọn nhà giàu
                           tịch két
Bây giờ ở đây
               mọi hạng người
                                  mọi giai cấp
Mùa đông
             đút lò
                      những tập Sêchxpia
Rét run lên
               khoai muối
                          cũng hả hê
Và mùa hè
                 đứa tựa bên cửa sổ
xu nắm trong tay
                   lắng nghe ngoài phố
- Tơrăngxvan
                Tơrăngxvan
                                quê hương
                                                        ta ơi
cả một vùng
                   đất trời
                             rực lửa
Nung nấu, ngày đêm
                              tôi chín rữa
trong cái chảo đá này
và cuộc sống
                  đánh rồi chạy
                                   lẫn mơ màng
                                                        thối nát
cuộc sống đương rũ sạch trong cơn bão táp
phản ánh vào tầng gác toàn thân
như tàu đương chạy
                              loang loáng
                                             đám đông

Súng bắn rát
             ngồi sụp xuống
chừng yên tĩnh
                     nhòm cửa thông phong
tôi đã bơi
              trên con thuyền-buồng
ba ngàn ngày ròng rã


Nguồn: Tốt lắm! (thơ), V. Maiakôpxki, NXB Văn học, 1967
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)