Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Nga
2 bài trả lời: 1 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi hongha83 vào 11/10/2018 17:33

Хорошо! (02)

“Кончайте войну!
        Довольно!
   Будет!
         В этом
         голодном году -
невмоготу.
Врали:
     “народа-
      свобода,
                     вперед,
                            эпоха, заря...“-
и зря.
Где
  земля,
        и где
             закон,
                   чтобы землю
                              выдать
                                    к лету? -
Нету!
Что же
     дают
  за февраль,
      за работу,
         за то,
        что с фронтов
       не бежишь? -
Шиш.
На шее
     кучей
    Гучковы,
    черти,
   министры,
     Родзянки...
Мать их за ноги!
Власть
     к богатым
       рыло
    воротит -
      чего
   подчиняться
       ей?!.
Бей!!”
То громом,
  то шепотом
     этот ропот
сползал
      из Керенской
    тюрьмы-решета.
в деревни
 шел
    по травам и тропам,
в заводах
 сталью зубов скрежетал.
Чужие
    партии
   бросали швырком.
- На что им
   сбор
       болтунов дался?! -
И отдавали
  большевикам
гроши,
     и силы,
     и голоса.
До самой
мужичьей
 земляной башки
докатывалась слава,-
     лилась
    и слыла,
что есть
за мужиков
   какие-то
    “большаки”
- у-у-у!
       Сила! -

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Ngọc Hiến

“Chấm dứt chiến tranh đi!
                                   Ngấy lắm!
                                                  Đủ rồi!
                                                             Năm đói này
không ai chịu nổi
Rêu rao:
             “nào tự do
                        dân quyền
                                     nào tiến lên
                                                     thời đại
                                                                rạng đông...”
Không vẫn hoàn không
Ruộng đất
              đâu
                          và đâu
                                      sắc lệnh
                                                đến hè này
                                                                   cấp đất?
Công cốc!
Đánh đổi lấy tháng Hai
                              bao nhiêu công sức
Không rã ngũ
                    không chạy dài
                                         cho cái gì đây?
Cùi tay
Cưỡi lên cổ
               cả một đống
                                 yêu ma
                                              Gutskôp
                                                         cả một bầy
                                                                        bộ trưởng
                                                                                        Rôđziankô...
Vứt mẹ chúng nó đi!
Chính quyền
                    quay mõm
                                liếm bọn nhà giàu
                                                          Việc quái gì
                                                                          cúi đầu
                                                                                    khuất phục?!
Ục!”
Tiếng nói này xì xào căm tức
Lúc như sấm động
                         lúc thì thầm
tiếng nói ùa ra ngoài lưới sắt
vượt khỏi nhà tù Kêrenxki
Nơi thôn xóm
                      lướt đi
trên bãi cỏ, đường mòn
trong nhà máy
                        rít lên
ken két hàm răng thép
Những đảng
                    ngoại lai
                             họ vứt luôn không tiếc
Lũ ba hoa
                theo chúng
                               được cóc gì?!
Rồi tiếng nói
               tiền xu
                           sức lực
họ đi tìm Bônsevich
                               trao tay
Tiếng tăm lan tận
                           đầu đất thó
                                         dân cày
ủng hộ nhà nông
                        theo lời đồn đại
có cánh
                    “bonsaki” gì đấy
u-úi-già!
                   mạnh gớm ghê!


Nguồn: Tốt lắm! (thơ), V. Maiakôpxki, NXB Văn học, 1967
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Chú thích

- Đánh đổi lấy tháng Hai: giai cấp tư sản Nga làm cuộc cách mạng tháng Hai, giành chính quyền từ tay Nga hoàng để có thể tiếp tục một cuộc chiến tranh có tính chất đế quốc; để lôi kéo nhân dân chúng đưa ra những khẩu hiệu lừa bịp
- Gutskôp, Rôđziankô: những chính khách phản động đại diện cho đại địa chủ, đại tư sản tham gia vào chính quyền tháng Hai
- Có cánh “bonsaki” gì đấy: lúc này chữ “bônsêvích” đương lạ tai với người nông dân; họ đọc chệch ra là “bonsaki”, trong tiếng Nga có nghĩa là đường cái

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời