Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Nga
2 bài trả lời: 1 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi hongha83 vào 11/10/2018 17:17, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 11/10/2018 17:34

Хорошо! (01)

Время-
     вещь
  необычайно длинная,-
были времена-
     прошли былинные.
Ни былин,
 ни эпосов,
     ни эпопей.
Телеграммой
   лети,
               строфа!
Воспаленной губой
  припади
  и попей
из реки
      по имени - “Факт”.
Это время гудит
       телеграфной струной,
это
  сердце
 с правдой вдвоем.
Это было  
с бойцами,
   или страной,
или
  в сердце
          было
              в моем.
Я хожу,
      чтобы, с этою
                   книгой побыв,
из квартирного
             мирка
шел опять
        на плечах
                 пулеметной пальбы,
как штыком,
          строкой
                 просверкав.
Чтоб из книги,
             через радость глаз,
от свидетеля
    счастливого,-
в мускулы
 усталые
 лилась
строящая
и бунтующая сила.
Этот день
 воспевать
   никого не наймем.
Мы
 распнем
 карандаш на листе,
чтобы шелест страниц,
      как шелест знамен,
надо лбами
  годов
       шелестел.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Ngọc Hiến

Thời gian
               dài vô cùng vô tận
đã qua rồi
               thời dũng sĩ ca
Dũng sĩ ca hết
              anh hùng ca
                                   hùng tráng ca chẳng còn
Thơ
      bay đi
                như dòng điện tín
Thơ gục xuống
                bên dòng sông
                                       “Sự kiện”
ghé cặp môi nóng bỏng
                                       uống tận nguồn
Đây là thời đại
                            ngân rung dây điện tín
đây là
          chân lý
                    cùng hoà lẫn trái tim
Đây là tiếng nói
                       lòng người chiến sĩ
tiếng lòng tôi
                   hay đất nước
                                      vang lên
Tôi muốn
           những ai
                       đọc trang sách này
rời khỏi xó nhà
                       lại phóc lên vai
                                          tràng liên thanh giòn giã
vung những dòng thơ
                              lấp lánh lưỡi lê
Tôi muốn
                từ trang sách này
qua niềm vui khoé mắt
                           người chứng kiến gặp may
sức vùng lên
                và xây dựng
tuôn vào
         những bắp thịt
                                 rã rời
Ngày này
             chẳng mướn
                              ai ca ngợi
Trên trang giấy
                   ta phanh thây
                                    bút chì vô tội
để trên đầu năm tháng
                             những trang thơ
phần phật reo
                        bay phấp phới như cờ


Nguồn: Tốt lắm! (thơ), V. Maiakôpxki, NXB Văn học, 1967
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Chú thích

- Dũng sĩ ca là một loại anh hùng ca Nga thời cổ; dũng sĩ ca, anh hùng ca, hùng tráng ca là những thể loại văn học cổ có đặc trưng chung là nặng về mô tả, kể lể dài dòng
- Ngày này chẳng mướn ai ca ngợi: là ngày 25 tháng 10 năm 1917, ngày mở đầu của cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười (tính theo lịch mới là ngày 7-11-1917). Bản trường ca "Tốt lắm" còn có nhan đề "Ngày 5 tháng 10 năm 1917"

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời